Ons verhaal

De huidige leefregel van de school is:
“Jij mag er zijn, met jou wil ik groeien!”

“Jij mag er zijn” betekent dat ieder kind, elke ouder en personeelslid de moeite waard is. Ieder heeft zijn eigen plekje. Het is goed zoals jij bent. Dat betekent dat we voor elkaar zorgen, elkaar helpen.
Ieder krijgt de kans zichzelf te ontwikkelen en wordt gewaardeerd om wie hij/zij is en wat hij/zij doet.

Op onze school staat de groeikracht van iedereen, dus kinderen, ouders en personeel, centraal.

Onlosmakelijk hiermee verbonden is dat wij uitgaan van het positieve van iedereen.

Als we het bovenstaande gaan linken aan de kernwaarden van dalton dan kunnen we, op de 5 onderstaande zinnen, de volgende waarden neerleggen welke belangrijk zijn binnen ons onderwijs.

Ik geef je een kans: vertrouwen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid
Ik ben zorgzaam: vertrouwen, reflectie, effectiviteit
Ik zeg wat ik goed vind aan jou: vertrouwen, reflectie, effectiviteit
Ik help jou, help jij mij?: vertrouwen, samenwerken
Ik vind jou de moeite waard: vertrouwen, verantwoordelijkheid, reflectie