Actuele informatie

Vanaf 4 januari 2021 werken wij op Daltonbasisschool De Welle met een continurooster. Alle leerlingen eten samen met hun leerkracht hun meegebrachte lunch op school op. Het sociale karakter van onze school en de Daltonkernwaarden komen hiermee nog meer tot zijn recht.

 

Vanaf 4 januari 2021 zijn de schooltijden als volgt:

 

Groepen 1 tot en met 8:

 

maandag 8.30 uur tot 14.30 uur
dinsdag 8.30 uur tot 14.30 uur
woensdag 8.30 uur tot 12.15 uur
donderdag   8.30 uur tot 14.30 uur
vrijdag 8.30 uur tot 14.30 uur

 

Groepen 1-4:
In schooljaar 2020-2021 zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 een aantal vrijdagmiddagen om 12.15 uur vrij. 
Dit is op: 22 januari, 5 februari, 5 maart, 23 april, 4 juni, 2 juli, 16 juli.

 

Rookvrije school:

Scholen zijn vanaf 1 augustus 2020 verplicht om volledig rookvrij te zijn. Dit geldt uiteraard voor het gebouw maar ook voor alle terreinen rondom de school. Dit houdt in dat het voor personeelsleden en ouders niet is toegestaan om te roken op het schoolplein. Als school zijn we verplicht om te handhaven.

 

Nieuwe website:

Met ingang van het nieuwe schooljaar (rondom 20 september) zal de website van onze school geheel vernieuwd zijn. De website zal te vinden zijn onder de naam  lps-dewelle.nl

Onderwijsinformatiegids 2021-2022

Kanjermethode

Kanjermethode
Op school werken wij met de kanjermethode voor sociaal- emotionele ontwikkeling. Dit is een methode die naast het behandelen van problemen ook preventief werkt. Wij trainen met alle kinderen in alle groepen sociale vaardigheden. Het team is geschoold om de Kanjermethode te geven.

Vaardigheden 21ste eeuw

Vaardigheden 21ste eeuw
Binnen ons daltononderwijs ontwikkelen wij bij de kinderen de vaardigheden van de 21ste eeuw. U moet dan denken aan zelfstandigheid, samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICTgeletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden. Deze vaardigheden zijn goed te integreren binnen onze kernwaarden van het daltononderwijs.

Schoolgids 2021-2022

 

De Welle is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL). Dit Label is een kwaliteitskeurmerk. Met het BVL willen wij laten zien dat we verkeersveiligheid serieus nemen. De school heeft een verkeerswerkgroep. Deze werkgroep bestaat uit een leerkracht en een ouder. Deze werkgroep houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom de school. Denk aan verkeerseducatie, overleg met de gemeente/politie/Veilig Verkeer Nederland, theoretisch/praktisch verkeersexamen en aandacht voor de school-thuisroute Brabants verkeersveiligheidslabel

Kalender 2021-2022

Engels vanaf groep 1
EarlyBird

EarlyBird methodiek
De EarlyBird-methodiek maakt Engels leren leuk. Jonge kinderen hebben het vermogen om spelenderwijs een nieuwe taal te leren. Door speels met een taal bezig te zijn, leren ze die taal bijna ongemerkt. EarlyBird maakt gebruik van dat vermogen en is er op gericht om kinderen op natuurlijke, wetenschappelijk onderlegde wijze Engels te leren. EarlyBird gebruikt methodes die precies aansluiten bij de leerwijze van kinderen. Ook worden actuele en interessante thema’s verweven in het programma zoals de verschillende seizoenen en feestdagen. De methodiek is flexibel en kan op elke school zijn eigen invulling krijgen. Daarbij wordt rekening gehouden met schoolspecifieke factoren als (groeps)grootte, populatie, combinatieklassen en didactisch concept.

 

Voordelen van vroeg vreemdetalenonderwijs
Er is momenteel nog geen wetgeving rond vroeg vreemdetalenonderwijs. Maar in Europa en zelfs wereldwijd wordt steeds vaker een bewuste keuze gemaakt voor vroege start. Er zijn namelijk vele voordelen verbonden aan een vroege start. Ongemerkt groeit de woordenschat van kinderen erg snel en ze ontwikkelen een goede klank en uitspraak. Ook zijn kinderen vaak erg gemotiveerd om een nieuwe taal te leren. En ze worden goed voorbereid voor het voortgezet onderwijs omdat ze simpelweg al meer Engels hebben geleerd. Tenslotte is wetenschappelijk aangetoond dat een vroege start de algemene taalvaardigheid van kinderen verbetert.

 

Waarom Engels?
Engels is wereldwijd de meest gebruikte toegankelijke taal. Voor kinderen van deze generatie is een goede kennis van Engels steeds belangrijker voor studie en beroep. Door kinderen deze taal al vroeg te leren, bereiden we ze zo goed mogelijk voor op de toekomst. Ook zorgt vroeg Engels voor een betere start bij doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Daar is Engels een kernvak waar hogere eisen dan in het verleden aan worden gesteld.

 

Kwaliteitsbeleid
Om de kwaliteit van EarlyBird-onderwijs in het Engels te waarborgen, is er een kwaliteitsbeleid ontwikkeld. Als een school voor EarlyBird kiest, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan op bijvoorbeeld het gebied van: de kwaliteit van de lessen, nascholing van de leerkrachten, de hoeveelheid onderwijstijd en de materiaalkeuze. Deze voorwaarden staan vermeld in de EarlyBird-standaard. De invoering van de EarlyBird-methodiek gaat niet van de ene op de andere dag. Gemiddeld volgen scholen een traject van drie jaar. Aan het einde van het invoeringsjaar of kort in het tweede jaar vindt de eerste evaluatie plaats. Dit wordt gedaan aan de hand van de door het Europees Platform erkende 'Kijkwijzer'.